Kao i svake godine, kompanija TXtv d.o.o. suosjeća s porodicama i prijateljima stradalih u Tuzli 25. maja 1995. godine, te prilikom obilježavanja Dana žalosti programska šema za područje Tuzlanskog kantona je izmijenjena na način da se neće emitovati televizijski kanali muzičkog sadržaja koji svoj program nisu prilagodili Danu žalosti.