Elta MT d.o.o. Tuzla je jedan od vodećih domaći kablovski operater u BiH. Svakodnevno radimo na unapređenju svog poslovanja prateći razvoj najnovijih tehnologija u okviru usluga koje nudimo – kablovska televizija, internet, fiksna telefonija.

Redovno obogaćujemo svoju programsku šemu novim i traženim televizijskim kanalima. Takodje smo prepoznali i potrebe naših korisnika islamske vjeroispovijesti te smo programsku šemu obogatili sa dva nova kanala: Televizija 5 i Kur’an Hidajeh.

Televizija 5 (TV5) je vjerskog karaktera te je namijenjena gledateljima islamske vjeroispovijesti. Kao televizija za promociju univerzalnih, moralnih i kulturoloških vrijednosti, vrlo brzo je našla put do velikog broja gledalaca. U svojoj težnji da širi optimizam i pozitivnu energiju, doprinese prevenciji i suzbijanju društvenih devijacija i poroka, svakodnevno raste njeno prepoznavanje i gledanost.

Kur’an Hidajeh je televizija koja promiče islamske vrijednosti i emituje cjelodnevno učenje Kur’ana, sa prevodom na bosanski jezik. Ovaj televizijski kanal dostupan je na više svjetskih jezika i emituje se u preko 100 zemalja svijeta, što je bilo dovoljno da i Elta MT  svojim korisnicima omogući uživanje u bogatom programskom sadržaju.

Oba navedena kanala nalaze se u našoj digitalnoj programskoj šemi na frekvenciji 554 MHz  i dostupan je svim našim korisnicima.