Elta MT je za svoje korisnike pravoslavne vjeroispovijesti obogatio programsku šemu za prvu zvaničnu televizuju Srpske pravoslavne crkve, TV Hram.

TV Hram je televizija koja promoviše univerzalne ljudske vrijednosti, a osim tema u vezi sa vjerom i Srpskom pravoslavnom crkvom, prati i rad institucija koje se bave kulturom, prosvjetom i zdravstvom.

Tv Hram možete pratiti na frekvenciji od 546 MHz.