Cijena mjesečne pretplate za uslugu kablovske televizije od 01.07.2018.godine povećava se za 1,20KM, osim za korisnike usluga sa područja Lukavca.

 

Korisnički odnos zasniva se podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje korisničkog odnosa, kojeg mogu podnijeti sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe, odnosno zaključivanjem Ugovora o priključenju na kablovski sistem Elta-MT, pod uvjetima propisanim Općim uslovima poslovanja. Obrazac zahtjeva se može naći u sjedištu društva, Fočanska 1N kao i na web stranici društva, elta-mt.ba.

Prigovori na kvalitet pruženih Usluga i na iznos računa ispostavljenih za korištenje Usluga podnose se Odjelu korisničke podrške Elta-MT, na adresu sjedišta društva, u pisanom obliku, vlastoručno potpisani, i to u roku od 30 dana od dana pružanja Usluge za koju se podnosi prigovor na kvalitet, odnosno 30 dana od dana dospijeća osporavanog računa za korištene Usluge.

Elta-MT će Korisniku na svojim prodajnim mjestima i info pultovima omogućiti pribavljanje obrasca za podnošenje prigovora.

Shodno Uslovima poslovanja kompanije „Elta-MT“ d.o.o. Tuzla, korisnici na koje se odnosi povećanje cijena imaju pravo odabrati drugi paket usluga ili drugu uslugu ukoliko žele, kao i raskinuti važeći korisnički ugovor bez obaveze poštivanja otkaznog roka i bez naknade za prijevremeni raskid, najkasnije do 01.07.2018.godine.

 

Cjenovnik, u integralnom obliku, biće dostupan na web stranici www.elta-mt.ba , na Info pultu na adresi sjedišta društva, Fočanska 1N, Tuzla kao i na svim prodajnim mjestima.